Onze werkwijze

Waarom ons?

Studenten of medewerkers willen zo snel mogelijk vinden wat ze zoeken en leerstof op een leuke, luchtige manier tot zich nemen. Docenten of instructeurs willen structuur in het curriculum, zij willen op een efficiënte manier de lessen voorbereiden en ze willen zoveel mogelijk mensen bereiken met de uitleg. Met een team van docenten, een schoolpsycholoog en een expert op het gebied van multimedia maken wij ons materiaal. Samen zijn wij tot een curriculumaanbod gekomen dat voor zowel de doelgroep als voor docenten en instructeurs aansluit op de behoeftes die er op dit moment in het onderwijs en in het bedrijfsleven zijn.

Adviesgesprek

Plan van aanpak en offerte

Script en feedback

Eindproduct

Hoe gaan wij te werk?

Stap 1: Adviesgesprek

In een gratis adviesgesprek houden wij een korte brainstorm om de daadwerkelijke vraag in kaart te brengen.


Stap 2: Plan van aanpak en vrijblijvende offerte

Vervolgens maken wij een plan van aanpak. In dit plan van aanpak staat vermeld:

  • Een beschrijving van het eindproduct;

  • De opzet van de module in grote lijnen;

  • Het tijdsbestek waarin wij het eindproduct tot stand kunnen laten komen;

  • Het aantal feedbackrondes die wij nodig hebben om het product geheel naar uw smaak tot stand te laten komen;

  • Benodigdheden voorafgaand aan het proces. Denk hierbij aan een logo, een korte beschrijving van het curriculum en het instapniveau van de doelgroep.

Wij stellen een vrijblijvende offerte op.


Stap 3: Script en feedback

Wij gaan aan de slag en vragen op een aantal punten in het proces feedback. Wij sturen bijvoorbeeld het script van een bepaalde les, laten de vormgeving zien of stellen vragen over het curriculum.


Stap 4: Eindproduct

Het eindproduct is een open of besloten online leermodule waar de doelgroep op kan inloggen en wat geheel passend is bij de stijl van jullie organisatie. Naar wens kunnen wij de leermodule aanvullen met o.a.:

  • Diverse multimedia (zoals presentaties, audiofragmenten en online samenvattingen);

  • Oefenmateriaal waarbij studenten en docenten de voortgang kunnen volgen.