Cursus De algemene gaswet natuurkunde VWO
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 1,99

Gassen, je komt ze overal tegen. Heb je je ooit gerealiseerd dat elke keer als je een fles frisdrank opent, je getuige bent van de wetten die het gedrag van gassen bepalen? Het sissende geluid dat je hoort, is het resultaat van gasdruk die zich aanpast aan de omgeving buiten de fles. Ook het opstijgen van een luchtballon als je de lucht binnen de ballon verwarmd kunnen we verklaren aan de hand van de eigenschappen van gassen.

Vandaag gaan we het hebben over gassen die zich ideaal gedragen. Hieraan kunnen we rekenen met de ideale gaswet, een belangrijk formule die ons helpt te begrijpen hoe het volume, druk en temperatuur van gas onder verschillende omstandigheden samenhangen.

Belangrijkste leerpunten die je in deze video zult leren:

  • Eigenschappen van gassen: Begrijp de unieke kenmerken van gassen, zoals hun vermogen om samengeperst te worden en hun relatieve lichtheid in vergelijking met vloeistoffen en vaste stoffen.
  • Het microscopische model van gassen: Eigenschappen van gassen kunnen worden verklaard door het kinetische deeltjesmodel. Gassen bestaan uit moleculen die we mogen beschouwen als bewegende kogels in een afgesloten ruimte die voortdurend met elkaar botsen.
  • De ideale gaswet: Leer hoe deze vergelijking het gedrag van ideale gassen beschrijft door de relaties tussen druk, volume, temperatuur en het aantal deeltjes te verbinden.
  • Ideale en reële gassen: Gassen gedragen zich niet onder alle omstandigheden ideaal. Dit heeft te maken met onder andere de vanderwaalskrachten die je misschien nog wel kent van scheikunde. In deze video leer je wanneer we een gas als stikstof bij benadering kunnen beschouwen als ideaal gas.

Cursus Inhoud