Geometrische optica: reflectie, schaduw, absorptie en transmissie.
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 1,99

Geometrische optica

Licht blijft een boeiend fenomeen binnen de natuurkunde. Vaak wordt het beschouwd als een verzameling stralen die in rechte lijnen en met constante snelheid bewegen. Deze benadering, bekend als de geometrische interpretatie, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot het oude Bagdad in de 10e eeuw.

In deze video duiken we in:

  • Lichtbundels: ontdek hoe bundels van stralen in rechte lijnen worden uitgezonden door een lichtbron. Deze lichtbundels kunnen convergent, divergent of evenwijdig lopen ten opzichte van elkaar.
  • Interactie met materialen: hoe licht wordt doorgelaten, weerkaatst of geabsorbeerd door verschillende stoffen.
  • Schaduwvorming: de creatie van volle en halfschaduwen en hoe deze te voorspellen met behulp van schaaltekeningen.
  • Beeldvorming: het proces waarbij lichtbundels convergeren om echte of virtuele beelden te vormen.

Deze sleutelconcepten verhelderen de fundamentele natuur van licht en hoe het ons dagelijks leven beïnvloedt.