Banner natuurkunde cursus uitzetting: een stalen staaf die uitzet.
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 1,99

Uitzetting

Thermische uitzetting speelt een belangrijke rol in dagelijkse verschijnselen. Vervelende dingen als wegbeschadigingen en verstoringen in het treinverkeer kunnen het resultaat zijn van water dat bevriest of door uitzettende bruggen op warme dagen. Uitzetting beïnvloedt ook de zeespiegelstijging doordat het water in oceanen opwarmt. Deze video leert je alles over de berekeningen achter deze effecten.

Je leert over:

  • Uitzettingscoëfficiënten: het begrip hoe verschillende materialen uitzetten bij temperatuurveranderingen, uitgedrukt in lineaire of volumetrische uitzettingscoëfficiënten.
  • Lineaire uitzetting: de methode om lengteverandering van objecten, zoals treinrails, te berekenen.
  • Volumetrische uitzetting: het proces voor het berekenen van hoeveel een materiaal in volume toeneemt door thermische uitzetting.