De gravitatiewet van Newton
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 1,99

Gravitatiewet

Als je onze video over zwaartekracht gezien hebt, weet je al iets over de kracht die ervoor zorgt dat we niet van de aarde vliegen. Maar er is een klein verschil tussen zwaartekracht en gravitatiekracht. Zwaartekracht gaat over de aantrekkingskracht van de aarde op ons en dingen om ons heen. Gravitatiekracht is breder; het is de kracht die alle objecten met massa naar elkaar toe trekt. Niet alleen op aarde, maar overal in het universum. Dit helpt ons te begrijpen hoe planeten zoals de aarde in een baan om de zon blijven en waarom manen om planeten draaien.

In deze video kijken we naar hoe gravitatie werkt op een grotere schaal.

Je leert in deze video:

  • Het gravitatiemodel: dit model, bedacht door Isaac Newton, legt uit hoe de zwaartekracht tussen twee objecten afhangt van hun massa en de afstand tussen hen. Grotere massa of kleinere afstand betekent meer kracht.
  • De gravitatiewet: met deze wet van Newton kun je uitrekenen hoe sterk de kracht is tussen twee objecten in de ruimte – zoals tussen de aarde en de maan. Dit laat ons niet alleen de kracht zien, maar helpt ons ook te voorspellen hoe deze objecten bewegen.
  • Planeetbanen: met wat je weet over gravitatie en de informatie uit onze eerdere video over hoe dingen in cirkels bewegen, kan je nu begrijpen hoe een planeet, zoals Jupiter, om de zon draait. Je kunt zelfs uitrekenen hoe lang een planeet doet over een rondje om de zon.